Psyche en Eros door Merel De Vilder Robier

Merel de Vilder Robier, actrice, auteur, performer, is, als dochter van Pjeroo Roobjee geboren met een dwarse geest en een hartstochtelijke liefde voor taal, daaruit ontstond een drang, een niet te negeren dwang, om die taal te gebruiken als was het een matière die te kneden en te boetseren is. Een grondstof die ze soms zachtjes masserend, maar vaak ook met hamer en beitel te lijf gaat.

In de smetteloze tussentijd, de coronadagen die Merel de Vilder Robier cadeau heeft gekregen, maakte ze een vertaling/bewerking van de mythe van Psyche en Eros zoals ze die terugvond in Stephen Fry’s boek “Mythos”. Niet goed wetende wat met dat nieuw werkstukje aan te vangen, schreef ze de heer Fry een brief met het verzoek of hij haar de permissie kon geven die bewerking in public te performen.

En wat raadt ge? De goede man zei YESSSsssss.

“… zo gebeurde het dat Psyche, misleid door haar stoute zusters, terwijl haar Eros diepdiep sliep, zich, met de verdekte olielampe in haar éne hand en het mes in haar andere, over hem heen boog. Zacht licht viel op het vredig slapende, wreed naakte lijf van het allerschoonste wezen dat ze ooit gezien had. In het zoele lamplicht zag ze voor het eerst zijn gave, bronzen huid en op zijne rug ontwaarde ze, quelle surprise, twee schitterende, iriserende vleugels. Psyche wist meteen wie daar lag. Dat was geen wildebeest of gedrocht, geen monster, geen draak. Dit was de god van de liefde zelve…”

We hopen u op vrijdagavond 8 juli te mogen begroeten!

Inschrijven via franky@decorridor.be

12 euro vvk – 14 euro aan de kassa

Opgelet: er is een parkeerverbod ter hoogte van de Corridor. Gratis parkeren kan op de parking van warenhuis Carrefour, Zuidlaan 115 , van daaruit kan je eenvoudig te voet via het wandelpad rechts naast de loskade. Wie met de trein naar Wetteren komt: 7 min. wandelen tot aan de Corridor.

foto: http://www.koortzz.be/nl/artiesten/merel-de-vilder-robier/

Details
Spring naar de inhoud