Marc Vermeersch over het onstaan van religie

De mens is de enige diersoort die een verschijnsel als religie heeft. Tot in een recent verleden geloofden alle mensen in het bestaan van bovennatuurlijke krachten. Het belang ervan kan niet worden onderschat. Godsdienstoorlogen bijvoorbeeld speelden een belangrijke rol in de geschiedenis. Marc Vermeersch ontwikkelt de stelling dat de eerste religies afgeleid zijn van de vooroudercultus. Hedendaagse religies zijn op hun beurt daaruit voortgekomen. Vandaag gaan de traditionele religies erop achteruit. Komt er iets in de plaats?

Marc Vermeersch is Dr. in de geschiedenis (Universiteit Gent). Zijn promotoren waren Rik Pinxten en Johan Braeckman.

We hopen u te mogen begroeten op woensdagvoormiddag 1 juni!

Team Corridor

Ontvangst met koffie en croissant.

tickets: 10 euro.

Inschrijven via franky@decorridor.be

Details
Spring naar de inhoud